Nieuw medicijn bij vuurwerkangst hond: Sileo

Wat is Sileo?

Sileo is een nieuw inzetbaar medicijn bij honden tegen acute stress en angst veroorzaakt door geluid, zoals bij vuurwerk of onweer. De werkzame stof is dexmedetomidine, een stof waar dierenartsen al langere tijd mee werken. In hogere doseringen wordt deze stof voor sedatie en narcose gebruikt. In de veel lagere dosering van Sileo zal het alleen de angst en opwinding verminderen veroorzaakt door acuut stressvolle situaties.

Sileo wordt niet in de dierenspeciaalzaken verkocht en wordt uitsluitend verstrekt op recept van een dierenarts.

Sileo is NIET geregistreerd voor katten.

Het gebruik van Sileo

Sileo is een gel die met een spuit op het slijmvlies van de wangzak achterin de bek aangebracht moet worden. Doorslikken van de gel is niet gevaarlijk, maar de gel is dan minder werkzaam en er zal 2 uur gewacht moeten worden voor het geven van een nieuwe dosis. Daarom moet er een kwartier gewacht worden met het geven van voedsel of beloningen na toediening.

De hoeveelheid toe te dienen gel is afhankelijk van het gewicht van de hond. De hoeveelheid is op de spuit af te stellen zodat een overdosering voorkomen wordt. Sileo kan gestart worden bij aanvang van angst of de stressvolle geluiden. De werking kan vanaf een kwartier tot een uur na toediening waargenomen worden. De toediening mag iedere 2 tot 3 uur herhaald worden en maximaal 5 keer achtereen toegediend wordenSileo is 4 weken houdbaar na opening. We raden u aan om voor gebruik de bijsluiter goed door te lezen.

Link naar de bijsluiter van Sileo:

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aedebde10-63ba-4003-ae72-bd8452175382

Voor meer informatie en een instructievideo over de toediening van Sileo ga dan naar Sileodog.com