• Bel ons050 - 503 24 34

Runderen

Behandeling van runderen

Wij komen op uw bedrijf langs voor het behandelen van individuele (zieke) koeien of voor het begeleiden van koppel gehouden herkauwers. Dit kan gaan om melkveebedrijven, jongvee-opfokbedrijven of zoogkoeien.

Bedrijfsbegeleiding

Wij verzorgen de de veterinaire begeleiding van rundveebedrijven. Doel hiervan is om te komen tot een efficiƫnt draaiend (melk)veebedrijf. Samen met u als veehouder streven we naar een gezonde koppel koeien (met een goede vruchtbaarheid, goede uiergezondheid en ziektevrij).

De nadruk komt steeds meer te liggen op het voorkomen van ziekten en (bedrijfs)problemen. Hierbij streven we naar een goede koppelgezondheid met een goede produktie en een laag antibioticumverbruik. Enkele hulpmiddelen hierbij zijn het gebruik van bedrijfsbehandelplannen, het uitvoeren van melkonderzoek en gebruik van kengetallen. Daarnaast doen we dracht- en vruchtbaarheidsbegeleiding met de scanner.

Entingen

BVD: Twee keer enten vanaf een leeftijd van acht maanden, met vier weken ertussen. Tweede enting minstens vier weken voor de dekking. Als u individueel ent, dan vier weken voor de dracht, en na zes maanden herhalen.

Pinkengriep: Tweede keer enten vanaf een leeftijd van twee week, en na vier week herhalen. Als u jaarlijks ent, dan twee weken voor de risicoperiode enten.

IBR: Twee keer enten vanaf een leeftijd van twee weken, en na drie tot vijf weken herhalen. Daarna om de zes maanden.

Mastitis: In totaal drie keer enten. Eerste enting word gegeven 45 dagen voor het afkalven, tweede enting 35 dagen voor het afkalven, derde enting 62 dagen na tweede enting. Deze enting moet bij elke dracht herhaald worden.

Coli: Drachtige koeien en vaarzen drie tot twaalf weken voor het afkalveren eerste keer enten. Preventieve bescherming voor pasgeboren kalveren tot vier weken oud. Bij elke dracht herhalen.

Terug naar Landbouwhuisdieren
Schapen & geiten