Runderen

Tina 150

Wij komen op uw bedrijf langs voor het behandelen van individuele (zieke) koeien of voor het begeleiden van koppel gehouden herkauwers. Dit kan gaan om melkveebedrijven, jongvee-opfokbedrijven of zoogkoeien.

Bedrijfsbegeleiding:

Wij verzorgen de de veterinaire begeleiding van rundveebedrijven. Doel hiervan is om te komen tot een efficiënt draaiend (melk)veebedrijf. Samen met u als veehouder streven we naar een gezonde koppel koeien (met een goede vruchtbaarheid, goede uiergezondheid en ziektevrij).

De nadruk komt steeds meer te liggen op het voorkomen van ziekten en (bedrijfs)problemen. Hierbij streven we naar een goede koppelgezondheid met een goede produktie en een laag antibioticumverbruik. Enkele hulpmiddelen hierbij zijn het gebruik van bedrijfsbehandelplannen, het uitvoeren van melkonderzoek en gebruik van kengetallen. Daarnaast doen we dracht- en vruchtbaarheidsbegeleiding met de scanner.

Entingen:

BVD:  2x Enten vanaf een leeftijd van 8 maanden, met 4 weken ertussen. 2e Enting minstens 4 weken voor de dekking. Als u individueel ent, dan 4 weken voor de dracht, en na 6 maanden herhalen.

Pinkengriep: 2x Enten vanaf een leeftijd van 2 week, en na 4 week herhalen. Als u jaarlijks ent, dan 2 weken voor de risicoperiode enten.

IBR: 2x Enten vanaf een leeftijd van 2 weken, en na 3-5 weken herhalen. Daarna om de 6 maanden.

Mastitis: In totaal 3x enten. 1e Enting word gegeven 45 dagen voor het afkalven, 2e enting 35 dagen voor het afkalven, 3e enting 62 dagen na 2e enting. Deze enting moet bij elke dracht herhaald worden.

Coli: Drachtige koeien en vaarzen 12-3 weken voor het afkalveren 1x enten. Preventieve bescherming voor pasgeboren kalveren tot 4 weken oud. Bij elke dracht herhalen.