Konijn

  • Voeding
  • Behuizing
  • Vaccinaties
  • Myiasis

Voeding

Goed voer is voor een konijn erg belangrijk.

Konijnen zijn pure planteneters, ofwel herbivoren. Hun lange darmstelsel is gemaakt om grote hoeveelheden vezelig voedsel te verteren. Voedsel voor konijnen bestaat uit een verteerbaar en een onverteerbaar deel. Verteerbaar voedsel bevat alle nodige voedingsstoffen. Het gaat langzaam door het spijsverteringsstelsel zodat de voedingsstoffen kunnen worden opgenomen. Het andere deel bestaat uit grote hoeveelheden onverteerbare vezels, die zorgen voor een snelle darmbeweging. Eet een konijn te weinig vezels dan zal de darmwerking trager gaan, waardoor het verteerbare voedsel niet goed verteerd wordt en darmproblemen kunnen ontstaan. Voedsel met zoveel mogelijk vezels is dus het belangrijkste onderdeel van de dagelijkse voeding van een konijn. Vezels zitten in hooi, stro, takken en groenvoer. Maar het allerbelangrijkste is dat een konijn altijd hooi tot zijn beschikking heeft, dag en nacht. Hooi is niet alleen goed voor het darmenstelsel van het konijn maar ook voor de kiezen. Kiezen groeien bij een konijn altijd door en omdat het hooi structuurrijk is moet het konijn hier lang en intensief op kauwen waardoor de kiezen goed afslijten. Teveel groente of vers gras is niet goed voor een konijn. In verse groente en vers gras zit teveel vocht waardoor het konijn sneller diarree krijgt en dus sneller kans op myiasis. Als u uw konijn wat groente wil geven doe dit dan gevarieerd en met kleine beetjes, en wees voorzichtig met kool. In fruit zit teveel suiker voor het konijn en moet dus beperkt gegeven worden (het liefst helemaal niet).

Behuizing

Een konijn kan prima in een buitenhok, als het hok maar niet vol in de wind of op de tocht staat. En het konijn moet natuurlijk ook altijd over een nachthok kunnen beschikken. Sluit het hok goed af, zodat er geen ongedierte of roofdieren bij kunnen. Het hok moet altijd droog en schoon zijn (myiasis).

Het is belangrijk dat het konijn altijd vers water tot zijn beschikking heeft en let er op dat het water in de winter niet bevriest of ontdooi het flesje regelmatig. Doe desnoods een thermosok om het flesje.

Wat extra stro in zijn nachthok is goed om een lekker warm plekje te kunnen maken voor het konijn.

Vaccinaties

De ziektes RHD1, RHD2 en Myxomatose zijn dodelijk voor konijnen. De incubatietijd van RHD1 en RHD2 is 16 tot 48 uur, waarna de ziekte snel en dodelijk toeslaat. RHD wordt verspreid door direct of indirect contact: direct van konijn op konijn door lichaamsvocht en uitwerpselen, indirect door urine besmet gras, stekende insecten of door de mens (kleding en schoeisel). Tamme konijnen worden dan vaak ook besmet door dit indirecte contact, omdat het virus tot drie maanden kan overleven op bijvoorbeeld kleding. Zieke konijnen worden sloom, stil, stoppen met eten en krijgen vaak diarree. Uiteindelijk kan het konijn lijden aan neusbloedingen en inwendige longbloedingen, waardoor het gaat gillen van de pijn. Eenmaal ziek, sterft het konijn binnen één tot drie dagen (RHD1) of drie tot vijf dagen (RHD2). Beide varianten zijn niet te behandelen, maar wel te voorkomen door vaccinatie. Wanneer in een stal een dier besmet raakt met RHD1 kan een noodvaccinatie bij de andere niet ingeënte dieren erger voorkomen. Bij RHD2 helpt dit niet. Om besmetting te voorkomen, is ook goede hygiëne belangrijk.

Myxomatose wordt verspreid door muggen en onderlinge besmetting via bijvoorbeeld contact, urine of andere virushoudende lichaamsvloeistoffen. De ziekte kent een tweejaarlijkse piek in de zomermaanden.
Daarom raden wij aan om uw konijn(en) hiervoor te laten vaccineren. De kans op besmetting is in de zomer het grootst, daarom adviseren wij om in het voorjaar (maart-mei) uw konijn(en) te laten vaccineren. Het middel tegen Myxomatose en RHD1 en RHD2 werkt een week na het vaccineren en beschermt een jaar lang. Het mag gegeven worden vanaf vijf weken oud.

Sinds april 2020 is er een combi enting Myxomatose + RHD1 + RHD2 die per stuk verpakt zijn.

Myiasis

Myiasis ook wel madenziekte genoemd is dodelijk voor konijnen. Aan het einde van de lente, begin zomer zie je veel blauwe strontvliegen. Deze vlieg legt eitjes in ontlasting en vies natte ruikende dieren, met name bij de staart. Uit de eitjes komen maden, die eten zich binnen vier uur naar binnen en veroorzaken bloedvergiftiging. Zonder snelle behandeling overlijdt het konijn. Meestal worden de klachten niet snel herkend en maden zie je meestal pas als je het haar rond de natte plekken goed opzij trekt. Een konijn die stilletjes in een hoekje zit is al verdacht.

Hoe kun je myiasis voorkomen?

Zorg dat het hok regelmatig verschoond word, dat het hok droog is. Met name met warm weer moet het hok vaker verschoond worden. Als uw konijn diarree heeft, maak de achterhand van het konijn dan schoon en droog. En controleer het konijn elke dag. Wat u ook kunt doen is in de zomer een hor (vliegengaas of vitrage) of een klamboe om het hok heen nieten. Hiermee is de kans op maden vrijwel nul.

Neem bij twijfel altijd contact op met de praktijk, want een konijn met myiasis is een spoedgeval! Hoe sneller de behandeling des te groter de overlevingskans voor het konijn.

Terug naar Gezelschapsdieren